ΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε

Η τεχνική εταιρία ΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε έχει ως έδρα την πόλη της Κοζάνης και αντικείμενο εργασιών

την ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων.

Από την ίδρυση, η κύρια ενασχόληση της εταιρίας είναι οι υπεργολαβίες σημαντικών δημοσίων έργων στους παρακάτω τομείς

Οδοποιία / Οικοδομικά Έργα / Υδραυλικά Έργα / Περιβαλλοντικά Έργα / Έργα ΑΠΕ(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

ΠΕΛΑΤΕΣ

  • ΗΛΕΚΤΩΡ
  • ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε
  • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
  • JASPER ENERGY RENEWABLE
  • POLYECO
  • ΑΚΤΩΡ
  • POWERLEAD
  • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
  • Δ.Ε.Η